Petra

Petra

Petra jobbar främst inom odlingen men även delvis i butiken och med våra vedartade växter där hon har sitt specialområde, hon är utbildad trädgårdsmästare och har jobbat med trädbeskärning och utomhusskötsel av privat trädgårdar. Petra har 10 års erfarenhet i trädgårdsbranchen.