Tidigt 2009 tog vi beslutet att genomföra en massiv investering för att komma bort från oljeberoendet i uppvärmningen av våra växthus.
Projekteringen började och vi hade massor av förslag och idéer på hur man skulle kunna genomföra detta.
Efter mycket funderande började planen ta form 2010. Vi kom ganska tidigt fram till att vi inte skulle kunna använda oss av värmepumpar då dessa är för ineffektiva i det temperatursegment på rörtemperaturer vi måste hålla oss inom (70-90 grader). Kvar stod endast bioenergianläggningar, där tittade vi på några olika alternativ och fastnade för en flisanläggning från Mekano i Malung.
Då marken vi förvärvat för att placera anläggningen på var av karaktären sumpmark krävdes det omfattande underarbeten innan gjutning och asfaltering kunde göras, detta genomförde Davids Entreprenadtjänst med den äran. Vidare var det nödvändigt att konvertera varmluftvärme till vattenburen värme med hjälp av aerotempar i 4 av våra 9 växthus ca 1500 kvm. Detta medförde också att vi måste lägga ner ca 250 meter kulvertledningar till de olika husen. För detta stod Lomarps Rörsvets, som är specialiserad på just växthus värme. Under sensommaren och hösten började arbetet på att göra om sumpmark till en yta där vi skulle kunna placera en bränsleanläggning och samtidigt köra med fullt lastade lastbilar.

Den 19/1-2012 kl 16 startade vi upp pannan för första gången och ca 2 h senare var den helt online och levererade 100% av värmeenergin till vår anläggning.
Totalt har den här investeringen kostat lite mer än 4 miljoner kronor och ca 1/3 är finansierat av EU:s regionalstöd för företagsutveckling.

Vi använder nu ca 1200 kbm flis varje år. Vi köper virke av varierande kvaliteter som vi har en entreprenör som kommer och flisar åt oss, detta medför att vi inte behöver transportera lika stora volymer vilket är bra både för ekonomin och miljön.